Accueil > Petite Alimentation... > Tisanes, Infusions, Thés, Miels...

Tisanes, infusions, thés & miels...

Tri : Du - cher au + cher / Du + cher au - cher / De A à Z / De Z à A / Du + ancien au + récent / Du + récent au + ancien

Thé noir à la Nigelle

Thé noir à la Nigelle

3,50 €

Thé vert à la Nigelle

Thé vert à la Nigelle

3,50 €

Thé blanc à la Nigelle

Thé blanc à la Nigelle

3,50 €

Infusion Minceur à la Nigelle

Infusion Minceur à la Nigelle

4,50 €

Infusion Gingembre, Miel & Dattes

Infusion Gingembre, Miel & Dattes

3,50 €

Miel & Nigelle

Miel & Nigelle

8,90 €

Miel, Nigelle & Gelée Royale

Miel, Nigelle & Gelée Royale

9,90 €

Miel de Thym, Nigelle & Gingembre

Miel de Thym, Nigelle & Gingembre

9,90 €

Feuilles de Séné

Feuilles de Séné

5,00 €

Tisane Mauvais Sucre

Tisane Mauvais Sucre

5,00 €

Tisane Mauvaise Graisse

Tisane Mauvaise Graisse

5,00 €

Tisane Minceur

Tisane Minceur

5,00 €

Tisane Stress

Tisane Stress

5,00 €